Cách Đặt Mật Khẩu Cho Folder Win 10 – WinRar

Nếu bạn có thông tin nhạy cảm được lưu trữ trên máy tính Windows mà bạn chia sẻ với người khác hoặc trên máy tính xách tay mà bạn lo lắng có thể bị đánh cắp, bạn sẽ cần giữ an toàn cho dữ liệu của mình.

Đây là khi mật khẩu bảo vệ một thư mục có thể giúp bạn yên tâm, đổi lại là một chút bất tiện bằng cách đặt mật khẩu cho folder trên máy tính.

Bạn có thể bảo vệ mật khẩu các thư mục trong Windows 10 để bạn cần nhập mã bất cứ khi nào bạn mở nó.

Đảm bảo bạn nhớ mật khẩu của mình – các thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu không đi kèm với bất kỳ phương thức khôi phục nào nếu bạn quên. Nó có thể hữu ích để viết ra một gợi ý cho chính mình. Bạn cũng có thể tạo một bản sao lưu và giữ nó ở một nơi khác, như trên một ổ đĩa flash.

 

Cách đặt mật khẩu cho Folder trên máy tính bằng WinRar

 

WinRar là một cách đặt mật khẩu cho 1 thư mục là công cụ mã hóa và nén tệp có sẵn miễn phí từ trang web của họ ở các phiên bản 3264 bit.

https://www.rarlab.com/download.htm

Để biết bạn đang chạy Windows 32 hay 64 bit, hãy nhấn biểu tượng Windows ở phía dưới bên trái màn hình của bạn và tìm kiếm “System“. Nó sẽ được liệt kê trong bản tóm tắt hệ thống của bạn, trong “System type“.

Bước 1: Cài đặt phiên bản WinRar phù hợp với máy tính của bạn.

 

Bước 2: Với WinRar được cài đặt, bạn sẽ có sẵn các tùy chọn mới khi bạn nhấp chuột phải vào các thư mục. Chúng tôi đang tìm kiếm “Add to Archive.

Bước 2 Cách đặt mật khẩu cho Folder bằng WinRar

 

Bước 3: Điều này sẽ tạo một tệp mới, nhỏ hơn chứa nội dung chính xác của thư mục gốc. Một menu cũng sẽ mở – chọn “Set password” ở dưới cùng bên phải của menu này.

Bước 3 Cách đặt mật khẩu cho Folder bằng WinRar

 

Bước 4: Một cửa sổ bật lên mới sẽ mở ra. Chọn hộp được đánh dấu “Encrypt file names.” Nhập mật khẩu bạn muốn cho thư mục này. WinRar sẽ yêu cầu bạn lặp lại nó, để đảm bảo bạn đã không phạm sai lầm.

Bước 4 Cách đặt mật khẩu cho Folder bằng WinRar

 

Bước 5. Nhấp vào “OK” trong cả hai menu và bạn sẽ hoàn thành. Điều này sẽ để lại cho bạn thư mục gốc và tệp .rar bị khóa bằng mật khẩu – bạn sẽ cần giữ WinRar trên máy tính của mình để mở. Khi tệp .rar mới được tạo, bạn có thể xóa thư mục gốc.

Bước 5 Cách đặt mật khẩu cho Folder bằng WinRar

 

Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu mật khẩu của bạn bảo vệ một thư mục có chương trình trong đó, bạn sẽ không thể mở chương trình đó mà không lấy nó – và tất cả các tệp mà nó cần để chạy – ra khỏi thư mục bị khóa. Nếu bạn đã lưu một cái gì đó như tài liệu Word và sau đó cập nhật nó, bạn nên lưu phiên bản mới bên ngoài thư mục bị khóa, sau đó kéo và thả nó vào. Sau đó, bạn có thể ghi đè lên phiên bản cũ.

Việc biết cách đặt mật khẩu cho các thư mục trên Windows 10 và sử dụng WinRAR để bảo vệ dữ liệu cá nhân là một phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và quan trọng của bạn. Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn và lựa chọn mật khẩu mạnh, bạn có thể yên tâm lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và tránh rủi ro mất mát thông tin quan trọng.

Đừng quên thường xuyên cập nhật và quản lý mật khẩu của mình để đảm bảo tính bảo mật của máy tính và dữ liệu cá nhân của bạn luôn được bảo vệ tốt nhất. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với việc bảo mật thông tin dữ liệu của bạn.

 

 

Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho folder trên máy tính


 

Cách đặt mật khẩu cho Folder trong Win 10

Bước 1: Việc đầu tiên bạn cần phải làm là tạo một thư mục mới để lưu trữ và bảo vệ những thư mục mà bạn đang cần bảo mật thông tin dữ liệu.

Chọn ổ đĩa bạn đang lưu thư mục => Bấm chuột phải chọn New => Đặt tên thư mục bất kỳ mà bạn muốn.

Bước 1 Cách đặt mật khẩu cho Folder trong Win 10

 

Bước 2: Sau khi tạo thư mục xong, bạn hãy mở thư mục đó lên và tiến hành tạo Text Document bằng cách bấm chọn chuột phải vào khoảng trống và chọn New = > Sau đó bấm chọn Text Document.

Bước 2 Cách đặt mật khẩu cho Folder trong Win 10

 

Bước 3: Mở file Text Document bạn vừa tạo xong, và sao chép đoạn mã code dưới đây vào:

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private “HTG Locker”
attrib +h +s “HTG Locker”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib h s “HTG Locker”
ren “HTG Locker” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

Điều bạn cần lưu ý là trong đoạn mã code, bạn hãy thay thế PASSWORD_GOES_HERE bằng mật khẩu mà bạn muốn cài đặt cho folder của mình.

 

Bước 4: Sau đó hãy Save as type và chọn All type là đặt tên file là locker.bat.

 

Bước 5: Sau khi lưu lại bạn có thể xóa file Text Document đi.

Tiếp theo hãy bấm chọn vào file locker.bat để mở file. Khi đó nó sẽ tạo một thư mục mới có tên là Private. Thư mục Private là nơi bạn có thể lưu trữ những file quan trọng mà bạn cần muốn bảo mật.

 

Bước 6: Bạn hãy di chuyển những dữ liệu cần được bảo mật vào file thư mục Private này. Và sau đó nhấn chọn vào tệp locker.bat

Hộp thoại sẽ hiện lên dòng “Are you sure you want to lock the folder(Y/N)”  Nhập “Y” vào dòng lên và nhấn Enter.

Sau khi nhập lệnh vào file Private sẽ biến mất.

Khi bạn muốn truy cập vào thư mục Private, hãy nhấn vào tệp locker.bat. Sau đó nhập mật khẩu mà bạn đã cài đặt cho folder và nhấn Enter.

Như vậy bài viết đã hướng dẫn đến bạn cách đặt mật khẩu cho folder win 10.

 

↬ Xem thêm: Dịch vụ Cho thuê laptop sinh viên, thuê máy tính bàn giá rẻ tại TPHCM

 

Cách đặt mật khẩu cho Folder trên máy tính bằng WinRar

 

WinRar là một cách đặt mật khẩu cho 1 thư mục là công cụ mã hóa và nén tệp có sẵn miễn phí từ trang web của họ ở các phiên bản 3264 bit.

https://www.rarlab.com/download.htm

Để biết bạn đang chạy Windows 32 hay 64 bit, hãy nhấn biểu tượng Windows ở phía dưới bên trái màn hình của bạn và tìm kiếm “System“. Nó sẽ được liệt kê trong bản tóm tắt hệ thống của bạn, trong “System type“.

Bước 1: Cài đặt phiên bản WinRar phù hợp với máy tính của bạn.

 

Bước 2: Với WinRar được cài đặt, bạn sẽ có sẵn các tùy chọn mới khi bạn nhấp chuột phải vào các thư mục. Chúng tôi đang tìm kiếm “Add to Archive.

Bước 2 Cách đặt mật khẩu cho Folder bằng WinRar

 

Bước 3: Điều này sẽ tạo một tệp mới, nhỏ hơn chứa nội dung chính xác của thư mục gốc. Một menu cũng sẽ mở – chọn “Set password” ở dưới cùng bên phải của menu này.

Bước 3 Cách đặt mật khẩu cho Folder bằng WinRar

 

Bước 4: Một cửa sổ bật lên mới sẽ mở ra. Chọn hộp được đánh dấu “Encrypt file names.” Nhập mật khẩu bạn muốn cho thư mục này. WinRar sẽ yêu cầu bạn lặp lại nó, để đảm bảo bạn đã không phạm sai lầm.

Bước 4 Cách đặt mật khẩu cho Folder bằng WinRar

 

Bước 5. Nhấp vào “OK” trong cả hai menu và bạn sẽ hoàn thành. Điều này sẽ để lại cho bạn thư mục gốc và tệp .rar bị khóa bằng mật khẩu – bạn sẽ cần giữ WinRar trên máy tính của mình để mở. Khi tệp .rar mới được tạo, bạn có thể xóa thư mục gốc.

Bước 5 Cách đặt mật khẩu cho Folder bằng WinRar

 

Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu mật khẩu của bạn bảo vệ một thư mục có chương trình trong đó, bạn sẽ không thể mở chương trình đó mà không lấy nó – và tất cả các tệp mà nó cần để chạy – ra khỏi thư mục bị khóa. Nếu bạn đã lưu một cái gì đó như tài liệu Word và sau đó cập nhật nó, bạn nên lưu phiên bản mới bên ngoài thư mục bị khóa, sau đó kéo và thả nó vào. Sau đó, bạn có thể ghi đè lên phiên bản cũ.

Việc biết cách đặt mật khẩu cho các thư mục trên Windows 10 và sử dụng WinRAR để bảo vệ dữ liệu cá nhân là một phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và quan trọng của bạn. Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn và lựa chọn mật khẩu mạnh, bạn có thể yên tâm lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và tránh rủi ro mất mát thông tin quan trọng.

Đừng quên thường xuyên cập nhật và quản lý mật khẩu của mình để đảm bảo tính bảo mật của máy tính và dữ liệu cá nhân của bạn luôn được bảo vệ tốt nhất. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với việc bảo mật thông tin dữ liệu của bạn.

 

Rate this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Reddit

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×

  ĐẶT THUÊ NHANH

  giá cực hấp dẫn

  Không lo hết Máy

  đ

  Ghi chú

  Quý khách thanh toán tiền thuê + tiền cọc 3 triệu/máy

  Miễn phí vận chuyển đơn hàng trên 1 triệu động

  Miễn phí cọc cho khách hàng thuê dài hạn


  Hoàn cọc sau khi trả máy, tối đa 30p

  Gọi ngay
  Facebook Messenger